وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تلاش می کنیم جایزه صادراتی را برای تشویق و ترغیب به صادرات غیرنفتی احیا کنیم.

 محمدرضا نعمت زاده در نشست بررسی چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، گفت: در کشورهای دیگر نیز برای صادرکنندگان مشوق هایی در نظر گفته می شود.وی با بیان اینکه دولت با وجود تنگناهای مالی، تلاش دارد جایزه صادراتی را دوباره احیا کند، اظهار داشت: توسعه صادرات غیرنفتی خصوصا صادرات خدمات فنی ومهندسی می تواند ما را به رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک نماید.

نعمت زاده ادامه داد: هر موضوعی که در ابلاغیه سیاست های اقتصاد مقاومتی دنبال شود به نفع تولید و صادرات غیرنفتی است که باید برای تقویت این بخش، سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات افزایش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در لایحه حمایت از تولید که در آینده نزدیک به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود، درخواست افزایش سرمایه برای این بانک داده شده است.

نعمت زاده تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال های گذشته رشد خوبی داشته است و باید با برنامه ریزی بهتر تقویت شود.

وی با بیان اینکه صادرات به کشورهای همسایه باید در اولویت قرار گیرد، گفت: شرکت های ایرانی در خارج از کشور با هم رقابت نکنند چرا که این امر به ضرر صادرکنندگان است بلکه با تقسیم کار و تعامل می توانند بازار را برای خود حفظ کنند.

نعمت زاده اظهار داشت: باید تشکل ها و انجمن های صادراتی در کشور ایجاد و تقویت شوند تا بتوانند به همگرایی شرکت های صادرکننده کمک کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شورای عالی صادرات به ریاست معاون اول رئیس جمهور بزودی تشکیل جلسه می دهد و دراین جلسه راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی بررسی خواهد شد.

نعمت زاده در پایان تصریح کرذ: ورود هیات های متعدد اقتصادی اروپایی به کشور، نشان از تمایل به سرمایه گذاری و حضور در بازار های ایران را دارد و آثار رفع تحریم ها را نمایان می کند.

مهر