با افتتاح سامانه اظهار از راه دور در گمرک شهید رجایی، برای اولین بار خروج کلیه کالاهای ترخیص شده از درب خروج جدید واردات با مدیریت ریسک صورت می گیرد.

 تجهیز گمرکات به استانداردهای بین المللی وارد فاز جدیدی شد. بهره گیری از مدیریت ریسک در درب خروج بزرگترین گمرک کشور برای اولین بار پس از اولین سفر استانی مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران به استان هرمزگان و بازدید از گمرک شهید رجائی بندرعباس و افتتاح رسمی سامانه اظهار از راه دور در این گمرک و درب خروج جدید واردات؛ برای اولین بار خروج کلیه کالاهای ترخیص شده از این درب با مدیریت ریسک صورت می گیرد.

با عنایت به سیاست های گمرک ایران در راستای تسریع و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی و با توجه به دستور مؤکد رئیس کل گمرک ایران مبنی بر به کارگیری مدیریت ریسک در درب های خروج، در حال حاضر کامیون های خروجی از درب خروج واردات گمرک شهید رجائی با اعمال مدیریت خطر به طور تصادفی مورد بازرسی قرار می گیرند.

بنابراین گزارش، روند کار تاکنون بدین صورت بود که پس از صدور پروانه سبز گمرکی توسط سرویس ارزیابی، کالاهایی که توسط گمرک برای آنها مجوز خروج صادر شده بود مجددا و به طور سلیقه ای در درب خروج، مورد ارزیابی دوباره قرار می گرفت که این اقدام علاوه بر اتلافِ هزینه و زمان، موجب طولانی شدن تشریفات، تأخیر در خروج کالا و نارضایتی مراجعین و خدمت گیرندگان می شد.

گفتنی است، گمرک شهید رجائی بزرگترین گمرک تجاری کشور است که هم راستا با سیاست های کلان گمرک ایران، در اجرا و بهره برداری از سامانه ها و پروژه های طراحی شده از سوی ستاد همواره پیشگام بوده است.