هیئت وزیران شرایط بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی کشاورزان آسیب دیده در حوادث غیرمترقبه را اعلام کرد.

 بر اساس این آئین نامه، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، سازمان تامین اجتماعی و واحد های تابع استانی یا شهرستانی) اقدام لازم برای بخشود گی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آنها توسط کارگروهی از اداره جهاد کشاورزی (دبیر کارگروه)، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک های عامل اعلام شده است، به عمل خواهد آورد با موافقت دولت و به منظور جبران خسارات وارده به کشاورزان، شرایط بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی و دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه اعلام شد.

هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت جهادکشاورزی و به استناد بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، در سطح ملی، فهرست استان ها و یا مناطقی از استان ها که از سال ۱۳۹۲ تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته اند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و به استانداری ها و کارگروهی متشکل از اداره جهاد کشاورزی(دبیر کارگروه)، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک های عامل اعلام خواهد شد.

در سطح منطقه ای، تشخیص کشاورزان متاثر از حوادث غیر مترقبه، بر عهده کارگروهی به مسئولیت فرمانداری شهرستان، اداره جهاد کشاورزی (دبیر کار گروه)، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک عامل خواهد بود.

همچنین، دبیر کار گروه ، فهرست اسامی کشاورزان مشمول این آیین نامه را به بانک های عامل و یا واحد های اداری مربوط منعکس می کند. بر اساس این آیین نامه، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، سازمان تامین اجتماعی و واحد های تابع استانی یا شهرستانی) اقدام لازم برای بخشود گی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آنها توسط کار گروه مذکور اعلام شده است، به عمل خواهد آورد.

همچنین مدت معذوریت برای معافیت از پرداخت جریمه حق اجتماعی از سال ۱۳۹۲ تعیین می شود. بر این اساس، بانک های عامل باید برای بخشودگی جرایم دیر کرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان اقدام کنند.

آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کار گروه یاد شده، خسارت وارده به آنها از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تامین، پرداخت و یا تعهد شده است، مشمول حکم این ماده نمی شوند.
همچنین، دوره زمانی تاثیرپذیری کشاورزان از حوادث غیر مترقبه برای بخشودگی جرایم دیر کرد تسهیلات بانکی از سال ۱۳۹۲ تعیین می شود.

بر این اساس، بانک های عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین نامه، برای به ابلاغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام کنند. همچنین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظفند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کنند.

این مصوبه در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف هستند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی پرداختی به کشاورزان بخشوده می‌شود.

آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مهر