با حذف کنترل دولت در قیمت گذاری، ابهامات این موضوع به نفع تولید کننده برطرف شده و ادامه تولید برای بنگاه‌ها صرفه اقتصادی پیدا می‌کند و این اتفاق به طور قطع تبعات مثبت پایداری برای بازار سرمایه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، با اشاره به تدابیر اتخاذ شده وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه گفت: اگر جزییات این بیانیه عملیاتی شود، بازار سرمایه شاهد روزهای پررونقی خواهد بود.

روح الله میرصانعی با اشاره به اینکه با اجرای تصمیم های اعلامی از سوی وزیر اقتصاد ابهامات موجود در بازار سرمایه برطرف خواهد شد، گفت: آثار مثبت رفع این ابهامات بازار سرمایه را قطعا متحول خواهد کرد.

وی افزود: هرچند اثر روانی مثبت این خبر بازار را یکی دو روزی مثبت خواهد کرد، اما با عملیاتی شدن مفاد بیانیه وزیر اقتصاد، بازار سرمایه با ثبات بیشتری به رشد و رونق ادامه می دهد.

میرصانعی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین ابهامات امروز بازار سرمایه اجرای فاز دوم هدفمدی یارانه هاست، گفت: اگر کنترل ها و موانع دولتی در قیمت گذاری کالا برطرف و به نحو معقولانه ای حل شود، مهمترین دغدغه بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاران برطرف خواهد شد.

وی پیش بینی کرد با توجه به اینکه وزیر اقتصاد تاکید کرده فضای قیمت‌گذاری از شرایط کنترلی خارج شده و در فضای عرضه و تقاضا نرخ ها تعیین شود، می توان به رفع یکی از بزرگترین نگرانی های تولیدکنندگان، امید داشت.