وزیر توسعه و برنامه ریزی ترکیه کشورش را دروازه ورود ایران به تجارت با غرب دانست و گفت: بر اساس هدف گذاری روسای جمهور دو کشور، حجم تجاری ایران و ترکیه به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.

جودت ایلماز در همایش بازرگانی ایران و ترکیه گفت: سفر اردوغان به ایران نتایج خوبی در بر داشت و روسای جمهور دو کشور ایران و ترکیه پیش بینی توسعه تجارت تا حد ۳۰ میلیارد دلار را صورت دادند ضمن اینکه دو کشور بر توسعه تجارت با همسایگان تاکید دارند.

وزیر توسعه و برنامه ریزی ترکیه افزود: در سال ۲۰۰۲ حجم تجارت ایران و ترکیه ۱.۲ میلیارد دلار بوده است که هم اکنون در سال ۲۰۱۲ به ۲۲ میلیارد دلار رسیده است. این در شرایطی است که در سال ۲۰۱۳ رکودی بر روابط اقتصادی دو کشور حاکم شد و در نتیجه حجم روابط تجاری ایران و ترکیه به ۱۴.۶ میلیارد دلار رسید.

وی تصریح کرد: ترکیه در شرایط تحریم در کنار ایران بوده و همواره باقی خواهد ماند اما برای توسعه تجارت تقاضا دارد تا موانع غیر تعرفه ای پیش روی ترکیه برداشته شده و تجارت آزاد شکل گیرد.

به گفته ایلماز مرزهای سیاسی دو کشور باید همچنان مستحکم باقی بماند اما ایران و ترکیه با تجارت مشترک باید پا را فراتر از مرزهای دو کشور بگذارند.

وی اظهار داشت: در فصل جدید تجارت ایران و ترکیه تمام تلاش باید برای رفع موانع پیش رو باشد و این در شرایطی است که در خصوص برخی مشکلات از جمله فاینانس افرادی متخصص در هیات فعلی که از ترکیه به ایران آمده، حضور دارند.

وزیر توسعه و برنامه ریزی ترکیه خاطرنشان کرد: ترکیه در ۱۰ سال اخیر حجم تجارت خود را از ۲۳۰ میلیارد دلار به ۸۲۰ میلیارد دلار رسانده است. هدف ما دستیابی به تجارت ۲ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۳ است.

وی اظهار داشت: صادرات ما در مقطعی ۳۶ میلیارد دلار بوده که هم اکنون به ۱۵۲ میلیارد دلار بالغ شده و هدف ما در سال ۲۰۲۳ رسیدن به صادرات ۵۰۰ میلیارد دلاری است.

ایلماز ادامه داد: در زمانی که دنیا دچار بحران اقتصادی بوده ترکیه بدون کمترین آسیب از این بحران عبور کرده و البته برای ادامه راه نیازمند توسعه همکاری تجاری با همسایگان است.

وزیر توسعه و برنامه ریزی ترکیه خاطرنشان کرد: ایران با داشتن جمعیت ۸۰ میلیون نفری و حجم اقتصاد ۵۰۰ میلیارد دلاری بهترین همکار و شریک تجاری ترکیه است و به نظر می رسد باید موانع پیش رو برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: ترکیه دروازه بزرگ ایران برای ورود به غرب و ایران دروازه بزرگ ترکیه برای ورود به شرق است و بنابراین باید روابط تجاری را برمبنای منافع مشترک شکل داد.

مهر