در راستای اجرای مواد ۶۲و۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به منظور روان سازی امر تجارت و توسعه فضای کسب و کار تفاهم نامه ای فیمابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ به امضا ء رسید.

مدیر کل دفتر  خدمات بازرگانی گفت: تفاهم نامه گمرک و استاندارد در روان سازی تجارت منعقد شد.

سید حسین حسینی، مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در راستای اجرای مواد ۶۲و۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و به منظور روان سازی امر تجارت و توسعه فضای کسب و کار تفاهم نامه ای فی مابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲  به امضا ء رسید.

وی افزود: به موجب این تفاهم نامه مقرر شد صادرات کالای صادر کنندگان دارای گواهی برتر و تولیدات دارای نشان استاندارد و همچنین کالاهای مورد تایید از سوی آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی که مورد تایید سازمان ملی استاندارد است و همچنین واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نمونه کشوری دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد که مسقیماً با کارت بازرگانی خود مبادرت به واردات می کنند تسهیل شود.

حسینی خاطر نشان کرد: همچنین کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات خط تولید و محصولات واحدهای داری برند معتبر با ثبت کالا از سازمان ملی استاندارد و کالاهای ورود موقت (مستند به مواد ۵۰. ۵۱ قانون امور گمرکی) و کالاهای غیرتجاری به (استناد تبصره ذیل بند ۱ ماده ۱۰ قا نون  مقررات صادرات و واردات) به تشخیص گمرک از  تسهیلات لازم را برخوردار گردند و تشریفات ترخیص آن بدون اخذ مجوزهای موردی انجام شود.