رئیس جمهور مقرر کرد امکانات و منابع مالی، تکنولوژیکی و علمی مورد نیاز کشاورزی و صنایع جنبی آن برای افزایش ۲۰ درصد به میزان خوداتکایی کشور در هشت محصول اساسی کشاورزی تا پایان سال ۱۳۹۷ تأمین شود و در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که به ریاست رئیس ‌جمهور و با حضور اعضاء تشکیل شد، وزیر جهاد کشاورزی گزارش مشروحی از برنامه‌های آن وزارتخانه در اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی ارائه کرد.

براساس این گزارش، برنامه‌های بخش کشاورزی حول ۴ محور کلی افزایش بهره‌وری و تولید محصولات راهبردی، توسعه ذخائر محصولات راهبردی کشاورزی و تنظیم بازار آنها، توسعه صادرات محصولات کشاورزی براساس شناسایی و بهره‌برداری از مزیت‌ها و قابلیت‌های کشور و استفاده از امکان تولید محصولات در خارج از کشور و کشت‌های فراسرزمینی تنظیم و آماده اجرا شده است.

در این جلسه مباحث مربوط به تجهیز منابع مورد نیاز بخش، تعمیم بیمه کشاورزی و پوشش فراگیر ریسک بیمه، برنامه‌ریزی برای محدود ساختن دخالت دولت در تولید محصولات و افزایش نقش حمایتی دولت، تأمین آب مورد نیاز بخش و بهره‌برداری بهینه از آن و مسایل فنی مبتلا به بخش از جمله تناوب کشت، پایداری کشت و توسعه فناوری کشاورزی به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی ضمن تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی و صنایع جنبی آن در ارتقاء خوداتکایی اقتصاد کشور، خواستار تنظیم نهایی برنامه‌های پیشنهادی و به ویژه ارائه تحلیل و برنامه دقیق در خصوص حرکت به سوی خودکفایی در محصولات استراتژیک با توجه به ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی موضوع شد.

رئیس جمهور همچنین بر توسعه صنایع جنبی کشاورزی و صنایع غذایی و منظور نمودن نقش آن در برنامه جامع بخش کشاورزی و نیز مباحث مربوط به بهداشت تولید مواد غذایی و الگوی مصرف آنها در جامعه و ایجاد تنوع در تولیدات این بخش و اعمال مدل‌‌های علمی و متنوع در قیمت‌ گذاری محصولات و تولیدات کشاورزی و صنایع غذایی با رعایت حال اقشار کم ‌درآمد و برنامه‌ریزی برای افزایش درآمد فعالان بخش از طریق توسعه صادرات محصولات کشاورزی تأکید کرد.