معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مقررات زدایی جایگزین پرداخت یارانه نقدی در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها شده است، گفت: با کاهش سطح عمومی تعرفه ها در سال جاری، دولت در حال زمینه سازی برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است.

ولی اله افخمی راد در گفتگو با مهر گفت: مقررات زدایی مهمترین اقدامی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۳ به منظور حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی انجام خواهد داد و از سوی دیگر، تسهیل امر صادرات نیز جایگزین پرداخت یارانه های نقدی در برنامه حمایتی دولت از صادرات در فاز دوم هدفمندی یارانه ها شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هدف ما این است که صادرکننده بتواند در کمترین زمان ممکن و با پایین ترین هزینه صادرات خود را انجام دهد، این در شرایطی است که مقررات زدایی و تسهیل صادرات، بهترین حمایت از صادرکنندگان است و خود صادرکنندگان نیز این خواسته را از دولت دارند.

وی با بیان اینکه جلسه شورای عالی صادرات اردیبهشت ماه سال جاری برگزار خواهد شد، تصریح کرد: پیشنهادات وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای عالی صادرات نیز در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در امر صادرات و مقررات زدایی است؛ به نحوی که مقررات و آیین نامه های مانع و بازدارنده رونق صادراتی حذف شوند.

به گفته افخمی راد، متوسط تعرفه ها در بخش‌های مختلف در سال جاری کاهش یافته و هدف دولت این است که راه را برای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت هموار کند. امسال نیز این روند ادامه یافته و سطح عمومی تعرفه ها کاهش یافته است.

وی از کاهش طبقات تعرفه ای خبرداد و خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا مبادلات کالایی هموار شده و تراز تجاری ایران با سایر کشورها، مثبت شود.