مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از مناسب بودن ذخایر نهاده های دامی خبرداد و گفت: قیمت دولتی هر کیلوگرم ذرت ۹۵۰ تومان و کنجاله سویا ۱۸۰۰ تومان است.

عبدالرحمن چراغعلی در گفتگو با مهر گفت: ذخیره اقلام عمده خوراک دام و طیور از جمله ذرت، کنجاله سویا و جو در استانها مطلوب بوده و شرکت پشتیبانی امور دام کشور آمادگی دارد نسبت به توزیع آن اقدام کند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: توزیع نهاده ها در استانها با هماهنگی و معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان مقدور است.

وی تصریح کرد: قیمت هر کیلوگرم ذرت ۹۵۰ تومان و کنجاله سویا ۱۸۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم است که تحویل آن البته در مبادی ورودی و یا تحویل از انبار استان با احتساب هزینه حمل از مبادی ورودی است.

چراغعلی، قیمت هر کیلوگرم جو را ۸۵۰ تومان ذکر کرده و اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم جو ۸۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تحویل از انبار استان جهت دامداران، مرغداران و عشایر است.