پیش از ظهر چهارشنبه ۲۰ فروردین هشتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجمین جلسه این شورا در دولت تدبیر و امید به ریاست دکتر خادمی استاندار استان برگزار شد.