کارگران قرارداد موقت بخش خدماتی کشور در سال ۹۳ برای هر ماه کارکرد حداقل ۸۱۳۳۵۵ تومان و حداکثر ۹۳۵۱۳۷ تومان دریافت خواهند کرد. این مبالغ شامل افزایش جدید حقوق، حق بن، حق مسکن و حق اولاد یک تا دو فرزند می شود و اضافه کاری های احتمالی که افراد ممکن است در کنار این مزایا دریافت کنند، به دلیل نامشخص بودن در محاسبات لحاظ نشده است.

به گزارش  مهر، جمعه هفته گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار کشور را با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال جاری، ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان  تعیین شد.

همچنین در بخش سایر سطوح مزدی نیز ۱۲ درصد ثابت به اضافه روزانه ۲۱۱۰ تومان در نظر گرفته شده است. قرار است از ابتدای سال آینده، مبلغ بن نقدی کارگران از ۵۰ هزارتومان سال جاری به ۸۰ هزارتومان و حق مسکن نیز از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان افزایش یابد.

همچنین حق اولاد برای شاغلان دارای یک فرزند ۶۰۸۱۹ تومان و برای دو فرزند نیز ۱۲۱۷۸۲ تومان در نظر گرفته شده است که در واقع ضریبی است از ۳ حقوق روزانه افراد حداقل بگیر در سال آینده به میزان ۲۰۲۹۷ تومان.

کارفرمایان خدماتی کشور نیز پس از مصوبه جدید شورای عالی کار، جدول مزد کارگران با قرارداد موقت (محدود) را در سال ۹۳ در قالب ۲۰ گروه شغلی اعلام کردند.

طبق جدول ارائه شده از سوی کارفرمایان خدماتی کشور، افراد در سال آینده ماهیانه حداقل ۷۱۳۳۵۵ تومان حقوق به اضافه ۱۰۰ هزارتومان حق بن و حق مسکن دریافت خواهند کرد. از سویی، شاغلان دارای یک فرزند مبلغ ۶۰۸۹۱ تومان و افراد دارای دو فرزند نیز ۱۲۱۷۸۲ تومان دیگر نیز دریافت می کنند.

به صورت کلی، حداقل حقوق یک نیروی خدماتی در سال آینده بدون محاسبه اضافه کار احتمالی، ماهیانه دستکم ۸۱۳۳۵۵ تومان خواهد بود که در صورت متاهل و صاحب فرزند بودن این رقم به ۸۷۴۲۴۶ تومان و داشتن دو فرزند به ۹۳۵۱۳۷ تومان افزایش می یابد.

جدول حداقل مزد روزانه کارگران با قرارداد موقت (محدود) برای اجرا در سال ۱۳۹۳

          (ارقام به ریال در روز)

پایه سنوات

مزد شغل

گروه شغلی

۵۰۰۰

۲۰۲۹۷۰

۱

۵۱۰۰

۲۰۳۸۴۰

۲

۵۲۰۰

۲۰۴۷۰۹

۳

۵۳۰۰

۲۰۵۵۸۱

۴

۵۴۰۰

۲۰۶۴۵۳

۵

۵۵۰۰

۲۰۷۶۱۱

۶

۵۶۰۰

۲۰۸۷۷۲

۷

۵۷۰۰

۲۰۹۹۳۳

۸

۵۸۰۰

۲۱۱۳۸۳

۹

۵۹۰۰

۲۱۲۸۳۵

۱۰

۶۰۰۰

۲۱۴۵۷۴

۱۱

۶۲۰۰

۲۱۶۳۱۶

۱۲

۶۴۰۰

۲۱۸۰۵۸

۱۳

۶۶۰۰

۲۲۰۳۷۶

۱۴

۶۸۰۰

۲۲۲۶۹۵

۱۵

۷۰۰۰

۲۲۵۰۲۳

۱۶

۷۲۰۰

۲۲۷۹۲۰

۱۷

۷۴۰۰

۲۳۰۸۲۲

۱۸

۷۶۰۰

۲۳۴۳۰۲

۱۹

۷۸۰۰

۲۳۷۷۸۵

۲۰