وزیر تعاون، کار و رفاه با اشاره به لزوم تغییر برخی عناوین شغلی و همچنین ترسیم نقشه نیروی کار گفت: مطالعه مشاغل نوین و جدید باید در دستور کار قرار گیرد.

علی ربیعی با تاکید بر ظرفیت های غنی علمی و مهارتی و منابع توانمند انسانی شاغل فنی و حرفه ای به عنوان نقطه اتکایی عملیاتی کردن برنامه های دولت تدبیر و امید، به نقش پُررنگ سازمان آموزش فنی و حرفه ای در تحقق اهداف دولت اشاره و بیان داشت: برای خروج از مرحله رکود باید بر منابع داخلی، نبوغ و مهارت های افراد تکیه کنیم، تحول بسیار زیادی در خودمان ایجاد کنیم و بیش از پیش فعالیت داشته باشیم.

ربیعی با اشاره به وجود نیروهای کارآمد و با تجربه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: در مرحله ای که کشور وارد دوره جدید برنامه دولت که خروج از رکود است می شود، باید جایگاه فنی و حرفه ای را تثبیت کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه تصریح کرد: در سال ۹۳ در مسیر افزایش شان و ارتقای جایگاه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گام برداریم و باید از داخل این سازمان، تحول صورت گیرد. وی به نوآوری در شیوه آموزش با توجه به عرضه و تقاضای نیروی کار در جامعه تاکید کرد.

ربیعی اظهارداشت: برای سال جدید باید نقشه نیروی کار ترسیم شود و سپس به نوآوری در شیوه های آموزشی بپردازیم و این کار نیازمند مطالعات جدید و تولید ادبیات نظری است.

وی همچنین تغییر عناوین شغلی در برخی از مشاغل را مؤثر دانست و بیان داشت: فنی و حرفه ای نقطه اصلی سرریز ایده ها به بازار کار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه بیان داشت: یکی از دیگر کارهای مهم، مطالعه مشاغل نوین و جدید است که در این مسیر از توان علمی فنی و حرفه ای و استفاده از تجارب کشورهای مشابه می توان استفاده کرد.

وی تاکید کرد: باید در زمینه مشاغل پیشرو طرحی به دولت ارائه کنیم و همچنین گواهی نامه های مهارت آموزش های فنی و حر فه ای را ارتقا دهیم. ربیعی با اشاره بر دیپلماسی مهارت به عنوان یکی از برنامه های اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ادامه داد: من معتقدم که می توانیم فعالیت های آموزش فنی و حرفه ای را به راحتی منطقه ای کنیم و از تجارب بین المللی بهره مند شویم.

ربیعی بیان داشت: برای  اینکه نقشی مؤثر در دوره جدید برنامه دولت تدبیر و امید برای خروج از رکود ایفا کنیم، نیاز به خلاقیت و نوآوری داریم که وزارتخانه و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طرح های جدید و نوین را ارج می نهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه افزود: وضع موجود را باید تعالی داد تا نقطه اتکا و تاثیرگذار در فرآیند خروج از رکود که دولت اتخاذ کرده است، باشیم.