گمرک ایران در اطلاعیه ای خطاب به صاحبان کالا در مناطق آزاد و ویژه جهت اظهارکالا و اخذ شماره ثبت اعلام کرد: با توجه به افزایش حجم مراجعان جهت انجام تشریفات امور گمرکی در روزهای پایانی سال، نسبت به انجام مابقی تشریفات امور گمرکی اظهارنامه مربوطه در ابتدای سال ۹۳ اقدام کنند.

 گمرک ایران در اطلاعیه ای خطاب به صاحبان کالا در مناطق آزاد و ویژه جهت اظهارکالا و اخذ شماره ثبت، از فعالان اقتصادی به خصوص واحدهای تولیدی درخواست کرد تا نسبت به اظهارکالا و اخذ شماره ثبت کالاهای موجود در مناطق آزاد و ویژه تا پایان سال جاری اقدام نمایند.

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

“ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو و در راستای ارائه تسهیلات بیشتر برای فعالان اقتصادی و تغییرات احتمالی مأخذهای جداول ضمائم آئین نامه مقررات صادرات و واردات بر اساس تصویب نامه هیئت محترم وزیران و تغییرات عوارض ونرخ ارز به استناد مفاد مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در سال آتی و در نظر گرفتن این موضوع که ملاک ورود کالا به قلمرو گمرکی در مناطق آزاد وویژه زمان اظهار و اخذ شماره ثبت در گمرکات اجرایی می باشد، لذا به استناد تبصره (۱) ماده (۶) و مفاد ماده (۱۴) قانون امور گمرکی (در خصوص برابری نرخ ارز) و در راستای جلوگیری از بروز اختلافات احتمالی ناشی از تغییرات موارد فوق الذکر با گمرک جمهوری اسلامی ایران شایسته است فعالان اقتصادی، خصوصا واحدهای تولیدی فعال نسبت به اظهار کالا و اخذ شماره ثبت تا پایان سال جاری اقدام لازم معمول نمایند.

بدیهی است با توجه به افزایش حجم مراجعان جهت انجام تشریفات امور گمرکی و اعمال محدودیت های ترافیکی جاده ای در پایان سال جاری در صورت عدم ترخیص کالا در پایان سال، نسبت به انجام مابقی تشریفات امور گمرکی اظهارنامه مربوطه در ابتدای سال ۱۳۹۳ اقدام لازم معمول نمایند.”