از ابتدای امسال تا پایان بهمن تعداد شرکتهای دولتی که بخشی یا سهام آنها به طور کامل واگذار شده شامل ۴۵ شرکت است که سهام ۴۰ شرکت به بخش خصوصی و سهام ۱۱ شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رددیون دولت فروخته شده است
۱۶۱ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدا تا پایان بهمن امسال به فروش رسیده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج به نقل از ایلنا، آمار واگذاری سهام شرکتهای دولتی از ابتدا تا پایان بهمن امسال نشان می دهد ۱۶۱ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال سهم دولتی به فروش رسیده که از این تعداد، ۱۱۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال سهم در بورس، ۲۶ هزار و ۶۷۴ میلیارد ریال در فرابورس و ۱۸ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال سهم از طریق مزایده فروخته شده است.
همچنین از ۱۶۱ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال سهم واگذار شده در ۱۱ ماه گذشته، ۱۳۲ هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۲۸ هزار و ۳۴۲ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۷۹۳ میلیارد ریال به صورت ترجیحی به فروش رسیده است.
افزون بر این؛ آمار واگذاری سهام شرکتهای دولتی در سال ۹۲ به تفکیک شرکتهای مادر تخصصی هم حکایت از آن دارد که سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از واگذاریهای این مدت ۳ هزار و ۲۸ میلیارد ریال، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۴۶ هزار و ۹۴۹ میلیارد ریال و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۹۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال بوده است.
یک هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال سهم دولتی به وکالت از وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۴ هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال سهم به وکالت از شرکت مادر تخصصی توانیر، ۲ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به وکالت از تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی و یک هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در مدت زمان یاد شده واگذار شده است.
همچنین از ۱۶۱ هزار و ۷۳۸ میلیارد ریال سهمی که در سال ۹۲ خصوصی شده، ۱۶۸ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی ساتکاب، ۴۶ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، ۱۷ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۹ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی، ۱۸۹ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، یک میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، ۱۳۶ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران، یک میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ۴۴ میلیارد ریال سهم به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران فروخته شده است.
اما آمار واگذاریها به تفکیک وزارتخانه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن بیانگر واگذاری ۹۴ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال سهم شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، ۴۸ هزار و ۳۰۸ میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۱۴ هزار و ۳۳۱ میلیارد ریال سهم از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو است.
همچنین ۲ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت جهادکشاورزی، ۱۳۶ میلیارد ریال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۴۵ میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت راه و شهرسازی در مدت یادشده از بدنه دولت جدا شده است.
این گزارش می افزاید: از ابتدای امسال تا پایان بهمن تعداد شرکتهای دولتی که بخشی یا سهام آنها به طور کامل واگذار شده شامل ۴۵ شرکت است که سهام ۴۰ شرکت به بخش خصوصی و سهام ۱۱ شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رددیون دولت فروخته شده است