معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت از تائید شورای نگهبان با طرح اصلاح تبصره (۵) بند الف ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل( ۴۴) مبنی برتلقی شدن سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی به عنوان سازمانی توسعه ای خبرداد وگفت: سازمان صنایع کوچک وشهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه استانی به عنوان مجموعه ای حاکمیتی و توسعه ای بر واگذاری شهرکهای صنعتی به بخش خصوصی نظارت می کنند.

سید محمد علی سید ابریشمی گفت: سازمان های توسعه ای درجهت گسترش تکنولوژی، توسعه صادرات، ایجاد خوشه های صنعتی و پیوند بین واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ و همچنین گسترش و جذب سرمایه گذاری های خارجی  نقش اساسی برعهده دارند.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران تحقق این ماموریت های خطیر را مستلزم همکاری سایر دستگاه های اجرایی عنوان کرد وافزود: ما در مجموعه سازمان نیز از هیچ تلاشی برای تحقق این اهداف فرو گذار نخواهیم کرد.

سید ابریشمی در بخش دیگری از سخنانش بازگرداندن واحدهای صنعتی نیمه فعال به چرخه تولیدرا مهمتر ازسرمایه گذاری های جدید در شهرکها ونواحی صنعتی توصیف کرد و گفت: در حال حاضربخش زیادی از تمرکز سازمان براحیای واحدهای نیمه تعطیل وسرمایه گذاری های انجام شده در شهرکها ونواحی صنعتی قراردارد.

وی سپس به تملک ۸۴۱ واحد صنعتی توسط بانک ها اشاره و خاطرنشان کرد: این تعداد تنها مربوط به واحدهایی است که در شهرک های صنعتی مستقر هستند، ضمن اینکه واحدهایی در خارج از شهرک های صنعتی وجود دارند که به تملک بانک ها درآمده اندکه از این تعدادواحد تملک شده فقط ۱۹۲ واحد فعال هستند.

سید ابریشمی همچنین با بیان اینکه در سند چشم انداز نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم توسعه، بر مقوله علم و فناوری تاکید فراوان شده است، گفت: علم و فناوری از مهم ترین زیرساختهای پیشرفت کشور و ابزار جدی رقابت در عرصه های مختلف به شمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه سازمانهای توسعه ای سیاستهایی را در حوزه فن آوری در دستورکار قرارداده اند، تصریح کرد: این سازمانها باید عرضه و تقاضای فن آوری را تسهیل و آن را به سمت نیازهای واقعی کسب وکار هدایت کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با بیان اینکه هم اکنون مبادلات انتقال فن آوری ساختار هدفمند ومنسجمی ندارد، افزود: در این راستا سیاستگذاری و تدوین برنامه راهبردی برای توسعه شهرک‌های فناوری ، مراکز خدمات فناوری کسب وکار و ایجاد بسترهای لازم برای توسعه فناوری های جدید دردستور کار سازمان قرار گرفته است.

سید ابریشمی در ادامه عدم شناخت فناوری‌های به روز از سوی صنعتگران، قیمت تمام شده بالای فناوری برای متقاضیان حوزه صنایع کوچک، عدم امکان واردات فناوری و نبود برنامه ملی برای نفوذ و رسوخ فناوری را از جمله چالش‌های صنایع کوچک در حوزه فناوری عنوان کرد و گفت: فن بازارها بعنوان مرکز عرضه و تقاضای فن آوریهای نوین ودسترسی آسان صنایع کوچک  درشهرکها ونواحی صنعتی به آنها می تواند برخی از چالشهای پیش روی این صنایع را کاهش دهد.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی این سازمان افزود: در این زمینه شبکه‌ای از  امکانات نرم افزاری و سخت افزاری  ایجادشد تا واحدهای کوچک صنعتی از مزایای آن بهره مند شوند ، ضمن آنکه پیگیری‌های لازم برای توسعه پارک‌های علم و فناوری و تدوین برنامه ملی برای نفوذ و رسوخ فناوری در واحدهای کوچک صنعتی انجام شد.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران  ایجاد ۶ فن بازار با همکاری پارک علم و فناوری پردیس را از دیگر اقدامات این سازمان در زمینه توسعه فناوری در واحدهای صنعتی کوچک نام برد و اضافه کرد: علاوه بر این اقدام به راه اندازی شهرک‌های فناوری در مشهد، تبریز، خوزستان، ارومیه و فارس شده است.

مهر