حسن روحانی، رئیس جمهور قرار است فردا صبح در جمع فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حضور یابد، ضمن اینکه ممکن است فهرست منصرفان از دریافت یارانه نقدی نیز فردا به صورت رسمی به رئیس جمهور ارایه شود.

یک مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با مهر گفت: حسن روحانی، رئیس جمهوری فردا برای شرکت در همایش نیکوکاران ابرار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می آید.

وی افزود: تاکنون پاسخ دفتر رئیس جمهور به این موضوع قطعی بوده است اما اگر هم رئیس جمهور هم با درصدی احتمال ضعیف نیاید، دکتر محمد نهاوندیان رئیس دفتر وی در این جلسه حضور خواهد داشت. البته در صورت حضور رئیس جمهور، نهاوندیان نیز حتما وی را همراهی خواهد کرد.

به گفته وی، در این جلسه فعالان اقتصادی مشکلات خود را با رئیس جمهور در میان خواهند گذاشت و شاید در حضور رئیس جمهور نیز، برخی اعضا از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و به طور رسمی اسامی خود را به رئیس هیات دولت تقدیم کنند.