در ایران ۱۴۰۴ باید حدود دو هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور اتفاق بیفتد. اگر سالی صد میلیارد دلار صادرات نفتی هم داشته باشیم با اختصاص سی درصد از آن به بخش عمرانی در طول بیست سال، ۶۰۰ میلیارد دلار درقالب سرمایه گذاری اختصاص می‌یافت.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: حمایت از صادرات پایه اصلی اقتصاد مقاومتی است.

محسن جلالپور، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: تولید صادرات محور یکی از پایه های اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند توجیه اقتصادی داشته باشد.

وی افزود: بخش خصوصی در سه سال گذشته با تحریم جدی روبرو بود و همین که هنوز بخش خصوصی وجود دارد و فعالیت می‌کند نشان دهنده آن است که خود را با فضا هماهنگ کرده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران  خاطر نشان کرد: بخش خصوصی اگر فضای مساعد، ثبات قوانین و اطمینان از برنامه های دولت برای آینده را ببیند می‌تواند برای سال های آینده برنامه ریزی کند و به پایداری برسد.

وی ادامه داد: برخی کالاها برای تسخیر یک بازار ممکن است به پانزده سال زمان احتیاج داشته باشند. صادرات متکی به ثبات و اعتماد است.

جلالپور تصریح کرد: اصل اقتصاد مقاومتی به چند پایه متصل است. یکی از آن‌ها این است که کشور را با تولیدات صادرات محور حرکت دهیم.

وی افزود:در بحث حمایت از صادرات، وجود برنامه درازمدت مطرح می شود. اینکه می خواهیم کالایی را در طولانی مدت تولید و در بازارهای جهانی عرضه کنیم باید نسبت به شرایط و قوانین اطمینان داشته باشیم. اینکه هر روز تعرفه ها کم و زیاد شود یا در مسیر حرکت گره ای ایجاد کنیم و دوباره در مقام گشایش آن برآییم و همه آنها در کوتاه مدت اتفاق افتد به معنای عدم رسیدن به توسعه و اهداف تعیین شده است. حمایت همه جانبه زمانی صورت می گیرد که در قوانین صادراتی، صادرات را امری پایدار در نظر بگیریم.

جلالپور ادامه داد: در ایران ۱۴۰۴ باید حدود دو هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور اتفاق افتد. اگر سالی صد میلیارد دلار صادرات نفتی هم داشته باشیم با اختصاص سی درصد از آن به بخش عمرانی در طول بیست سال، ۶۰۰ میلیارد دلار درقالب سرمایه گذاری اختصاص می یافت که این برنامه در شرایط نرمال برنامه ریزی شده بود نه در شرایط تحریم‌ها. با این حساب حتی در شرایط خوب هم به ناچار باید از سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی استفاده می کردیم.

حال که امروز به واسطه تحریم ها کمتر از ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داریم، یعنی ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ هزار میلیارد دلار از هدف گذاری انجام شده باید از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی صورت گیرد. بنابراین باید فضای لازم  را به وجود آوریم تا سرمایه گذاران خارجی به این باور برسند که در ایران امکان کار درازمدت وجود دارد؛ امنیت وجود دارد. در غیر این صورت نمی‌توانیم ایران ۱۴۰۴ را محقق کنیم.