گمرک ایران با صدور ابلاغیه ای به ستاد نظارت بر گمرکات استان ها و ادارات کل گمرک کشور اعلام کرد: ۴۲ ردیف تعرفه کالایی از گروه ۱۰ حذف و به سایر گروه های کالایی انتقال می یابد. همچنین شکر به گروه ۱۰ کالایی اضافه می شود.

به گزارش  روابط عمومی اتاق یاسوج به نقل از مهر، گمرک ایران با صدور ابلاغیه ای به ستاد نظارت گمرکات استان ها و اداره کل گمرک کشور اعلام کرد: ۴۲ ردیف تعرفه کالایی از گروه ۱۰ به سایر گروه های کالایی انتقال می یابد.

در ابلاغیه گمرک به ستاد نظارت گمرکات استان ها آمده است: پیرو بخشنامه های ۹۲.۰۴.۰۶ و ۹۲.۱۱.۰۸ پیرامون گروه های کالایی، بپیوست تصویر نامه مورخ ۹۲.۱۱.۱۲ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به دو برگ فهرست کالایی در خصوص انتقال تعداد ۴۲ ردیف تعرفه کالایی از گروه (۱۰) به سایر گروه های کالایی، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می شود.

ضمنا ردیف تعرفه های شکر به شماره های ۱۷۰۱۹۱۰۰ و ۱۷۰۱۹۹۰۰ در گروه کالایی (۱۰ ) قرار گرفته است.

تصاویر نامه سازمان توسعه تجارت و ۴۲ ردیف تعرفه