رئیس مرکز ملی فرش ایران از عزم دولت برای رونق بخشیدن به بازار داخلی فرش دستباف خبرداد.
محمدباقر آقاعلیخانی گفت: فضای ناشی از رکود، تورم و تحریم فرش دستباف از سوی آمریکا و به تبع آن، برخی کشورهای هدف صادراتی فرش دستباف ایرانی ایجاب می‌کند تا به بازارهای داخلی فرش دستباف توجه ویژه‌ای شود.
به گفته علیخانی بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید و صادرات فرش دستباف، برنامه‌هایی را تدوین و اجرایی خواهد کرد که به رونق فروش داخلی فرش دستباف می‌انجامد و یکی از این برنامه‌ها برگزاری جشنواره فروش فرش دستباف است که اصلاح نظام عرضه مستقیم با حمایت و نظارت دولت در بخش فرش را دنبال می‌کند.