معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه انتظارات فعالان بخش صنعت از دولت و بانک‌ها باید متناسب با منابع و امکانات موجود باشد، اعلام کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع مشکل مالی واحدهای تولیدی تاکنون جلسات متعددی با بانک‌های عامل برگزار کرده است.

سیدمحمدعلی سیدابریشمی در نشست مشترک با صنعتگران، کمبود نقدینگی را مشکل جدی واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع مشکل مالی واحدهای تولیدی  تاکنون جلسات متعددی با بانک های عامل  برگزار کرده است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: انتظارات از بخش صنعت زیاد است این درحالی است که امکانات و منابع محدودی برای راه اندازی واحدهای نیمه تعطیل وتعطیل  وجود دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی توقعات باید متناسب با منابع موجود باشد.

سیدابریشمی با بیان اینکه بانک‌ها  نمی توانند پاسخگوی همه خواسته ها باشند، یادآور شد: با توجه به کمبود منابع  مالی موجود ، بخش صنعت باید در اولویت  قرارگیرد.

وی در  ادامه با اشاره به اینکه صنعتگران نباید برای تامین نقدینگی فقط متکی به منابع بانکی باشند، یادآور شد: صنعتگران بهتر است مشکل نقدینگی خود را از طریق  فروش سهام، پیش فروش محصول و خریداری مواد اولیه به روش های جدید و سایر موارد اینچنینی رفع کنند