قائم مقام بانک مرکزی در واکنش به افزایش غیرقانونی نرخ سود از سوی برخی از بانکها به ۲۶ درصد گفت: گزارش نرخ سود این بانکها در شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اکبر کمیجانی در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص دلایل افزایش نرخ سود از سوی برخی بانکها به ۲۶ درصد گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم؛ چرا که ماموریت بانک مرکزی تعیین نرخ سود بانکی است و به موقع گزارشات لازم را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهیم کرد.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: گزارش عملکرد صورت های مالی بانکها را باید بررسی کنیم چرا که گزارشی در این زمینه در دست نیست.

وی تصریح کرد: فعلا گزارشی در زمینه افزایش نرخ سود بانکها به ۲۶ درصد دریافت نکرده ایم و باید بررسی های لازم صورت گیرد.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: تمام اقدامات لازم از سوی بانک مرکزی در ارتباط با سیاست های پولی و ارزی تدبیر شده و  آمادگی کامل در این زمینه از سوی بانک مرکزی وجود دارد.

مهر