معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: تهیه نقشه توسعه کارآفرینی کشور، کمک به ایجاد سازمان نظام کارآفرینی کشور و برنامه ریزی برای ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر از جمله تلاش ها برای توسعه کارآفرینی است.

 حسن طایی گفت: در بازارهای اقتصادی دانش، فناوری، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی سرلوحه همه برنامه ها قرار دارد و توسعه اقتصادی دنیای امروز بر پایه همین مولفه ها است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر ایجاد می شود. وی ادامه داد: اگر بپذیریم که اقتصاد جهان برپایه نوآوری و کارآفرینی است باید بستر علم و دانش را برای سوق دادن به سوی صنعت فراهم کنیم.

طایی از توسعه کارآفرینی به عنوان ابزار رقابت یاد کرد و افزود: طی چند سال اخیر رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه در این زمینه تغییر کرده و این مهم را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است.

وی به برنامه ها و سیاست های اشتغال اشاره و اظهارداشت: تهیه نقشه توسعه کارآفرینی کشور، کمک به ایجاد سازمان نظام کارآفرینی کشور، برنامه ریزی برای ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر از جمله برنامه ها برای توسعه کارآفرینی است.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه تهیه برنامه عملیاتی ترویج آموزش کارآفرینی از دیگر برنامه های این وزارتخانه است تصریح کرد: در این زمینه، فعالیت های زیادی نیز صورت گرفته است.

طایی همچنین مطالعه و طراحی بانک اطلاعات کارآفرینان کشور را از دیگر برنامه ها خواند و بیان داشت: این کار با هدف پیگیری مداوم و رصد کار در جهت نقش آفرینی صورت می گیرد.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت بر حُسن اجرای آئین نامه ایجاد مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی و ساماندهی دفاتر کارآفرینی دستگاه های اجرایی را از دیگر جمله برنامه ها دانست و گفت: در این راستا تمامی دستگاه های اجرایی موظفند که دفاتر کارآفرینی را ایجاد کنند تا تعامل بیشتری با کارآفرینان داشته باشند.

وی افزود: ساماندهی و نظارت بر کانون های کارآفرینی کشور یکی دیگر از برنامه های توسعه اشتغال و کارآفرینی است که برای این منظور  اقدامات زیادی صورت گرفته که امیدورام بتوانند نقش خودشان را به خوبی ایفا کنند.

طایی برگزاری جشنواره کارآفرینی جهت شناسایی سازمان های کارآفرین با هدف توسعه و ترویج کارآفرینی را از دیگر برنامه ها خواند و گفت: بازطراحی و به روز رسانی سایت تخصصی توسعه کارآفرینی با هدف اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ کارآفرینی از دیگر برنامه هایمان است.

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد صندوق خیرین و واقفین حامی کارآفرینی، تهیه طرح های پژوهشی، انتشار ماهنامه و فصلنامه، همکاری و مشارکت در جشنواره کارآفرینی، اظهارنظر کارشناسی، مشاوره و هدایت کارآفرینان و … را از دیگر برنامه های توسعه کارآفرینی و اشتغال خواند.

وی تاکید کرد: کارآفرینی موضوعی فرابخشی و فرادستگاهی و شامل ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و اجرای موفق برنامه ها و اثربخشی حداکثری آنها منوط به فضای اقتصادی و اجتماعی کشور است.

طایی گفت: برای گسترش فرهنگ کارآفرینی عنصر دانایی نقش موثری در فضای اقتصادی ایفا می کند و عزم ملی و تعامل تمامی دستگاه های اجرایی راهگشا و شتاب دهنده توسعه کارآفرینی است.