مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: اوراق مشارکت این بانک با نرخ ۲۳ درصد به میزان ۲۲ هزار میلیارد ریال به فروش رفت.

 سید علی اصغر میرمحمد صادقی با اشاره به عرضه ‌اوراق با حجم بالا در دوره اخیر، گفت: میزان و عرضه اوراق مشارکت این بانک حداقل ۶ برابر سایر عرضه های اوراق مشارکت دولتی بوده است و خوشبختانه براساس آمار میزان استقبال خریداران از این اوراق بسیار خوب ارزیابی می شود.

وی‌با انتقاد از برخی از اظهارنظرهای کارشناسان که موجب افت استقبال مردم نسبت به خرید اوراق شده بود خاطر نشان کرد:‌علیرغم اینگونه اظهارنظرها و با توجه به‌ ‌نیاز مردم به وجه نقد در مقطع پایانی سال فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی با استقبال چشمگیر حدود ۷۵ درصدی هموطنان مواجه شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که تاخیر در ارایه آمار فروش اوراق مشارکت  از جانب بانک مرکزی به چه دلیل بوده است؟ بیان کرد: فروش اوراق مشارکت به صورت پذیره نویسی(غیرسیستمی) انجام گرفت و به این دلیل زمان جمع‌آوری آمار میزان فروش از سراسر کشور قدری به طول انجامید.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در خصوص عدم تمدید زمان عرضه اوراق مشارکت تصریح کرد: با توجه به استقبال چشمگیر هموطنان و به منظور پیشگیری از تداخل و تزاحم عرضه گواهی سپرده بانکها، بانک مرکزی نیازی به تمدید عرضه اوراق نمی بیند.

اوراق مشارکت بانک مرکزی از روز شنبه بیست و ششم بهمن ماه سال جاری با سود علی الحساب سالانه ۲۳ توسط سه بانک کشور به متقاضیان عرضه شد.

اوراق مشارکت بانک مرکزی بی نام ، معاف از مالیات و قابل انتقال به غیر است، همچنین نرخ سود بازخریدی این اوراق ، ۲۰ درصد و مدت آن ۶ ماهه می باشد که طی دو کوپن ۳ ماهه به خریداران ارائه می‌شود.