وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد کمیته اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سرلوحه فعالیت های وزارت اقتصاد خواهد بود.

علی طیب نیا در حاشیه پانزدهمین اجلاس کمیسیون همکاری های اقتصادی ایران و چین و در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: سیاست هایی ابلاغی مقام معظم رهبری سرلوحه فعالیت ها و برنامه های این وزارتخانه خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: راه نجات اقتصاد ایران از وابستگی به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری از قیمت های بین المللی پیروی از رهنمودهای رهبری و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی کارگروه یادشده را در این راستا تشکیل داده تا برنامه جامعی را برای تحقق این سیاست ها تدوین کند.