جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی امروز با ریاست حسن روحانی و سایر اعضای هیات امنا در دفتر رییس جمهور برگزار شد.

  در دومین جلسه هیات امنای صندوق توسعه در سال جاری، امیر مزینی، محمدرضا شجاع الدینی و سید محمد سعید نوری نائینی با حکم رییس جمهور و اعضای هیات امنا به عنوان اعضای هیات عامل منصوب شدند.

بر این اساس محمود دودانگه، شهرام یارمند و علی موحد نژاد از عضویت در هیات عامل صندوق توسعه برکنار شدند و محمد قاسم حسینی که پیش از این عضو هیات عامل صندوق توسعه و قائم مقام مدیر عامل بود ابقا شد.

بنا به اساسنامه صندوق توسعه ملی به منظور اداره امور صندوق، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امناء انتخاب و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شوند.

بر این اساس هیات امنا از رییس جمهور، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رییس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، رییس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات و دادستان کل کشور تشکیل می‌شود.

بنا به این گزارش جلسه هیات امنا حداقل سالی دو بار تشکیل شده و با حداقل دو سوم اعضا صاحب رای رسمیت می‌یابد و تصمیمات با حداقل پنج رای اتخاذ می‌شود. اولین جلسه هیات امنا در سال جاری در اردیبهشت‌ماه برگزار شد.

بر اساس این گزارش اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. همچنین دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

منبع:ایسنا