فهرست اسامی شعب فروشنده اوراق مشارکت بانک مرکزی اعلام شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از امروز، شنبه بیست‌وششم بهمن‌ماه، به مدت ۶ روز، ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی انتشار می‌یابد و بانک‌های «تجارت»، «ملت» و «صادرات»، عاملیت فروش این اوراق را برعهده دارند. فهرست اسامی این شعب در سایت بانک‌های یادشده قابل‌دسترسی است.