مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت که بخشنامه اخیر دولت در خصوص لغو اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان عطف به ماسبق می‌شود.
حسین حسینی محمدی درباره اینکه شیوه اجرای بخشنامه مربوط به لغو اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان چگونه بوده و آیا این بخشنامه عطف به ماسبق نیز می‌شود، توضیح داد: این بخشنامه از زمان صدور اجرا شده و عطف به ماسبق نیز می‌شود. یعنی کسانی که قبلا صادرات نیز داشتند اخذ تعهد از آنها منتفی شده است و خود به خود مشمول پرداخت جریمه‌ای نیز نخواهند شد. به گفته وی، بخشنامه مربوط به لغو اخذ مالیات از صادرکنندگان هم عطف به ماسبق شده است.