کمیسیون 44در کمیسیون اصل ۴۴ اتاق بازرگانی ایران موانع سیاسی رشد بخش خصوصی ایران در عصر حاضر مورد بررسی قرار گرفت.

 در این نشست که با حضور صادق زیباکلام ، پدرام سلطانی نایب رییس تاق بازرگانی ایران و حمید حسینی خزانه دار اتاق بازرگانی تهران برگزار شده بود عمده موانع سیاسی بر سر راه رشد بخش خصوصی ، مسائل تاریخی عنوان شد.

زیباکلام در این نشست گفت:‌ بودجه تعیین شده برای بهداشت و درمان ۱۷ هزار میلیارد تومان است که اگر تقسیم به ۷۵ میلیون نفر بشود سرانه این عدد در کشور ۲۲۵ هزار تومان است.زیبا کلام با بیان این‌که با تقسیم این عدد به دلار ۳۰۰۰ تومان سرانه بهداشت و درمان ایران ۷۵ دلار می‌شود، افزود: این درحالی است که سرانه بهداشت در کشور آمریکا ۱۶۰۰ دلار و در ترکیه ۹۰۰ دلار است.

زیباکلام با اشاره به این‌که شکل‌گیری اقتصاد توحیدی در ایران گفت: ما اعتقاد داشتیم چنین چیزی وجود دارد و اگر در آن زمان کسی به ما می گفت که اقتصاد توحیدی وجود ندارد ما به هیچ وجه آن را نمی پذیرفتیم.

به گفته وی، ما تا پی نبریم که برای چه به این جا رسیده‌ایم و چه چیزی ما را عقب نگه داشته است راه حل‌ها فقط آزمون و خطا است و نمی ‌توانیم الگوی نهادینه برای این موضوع در نظر بگیریم.

زیباکلام با تاکید بر این‌که بخش خصوصی یکی از قربانی‌های توسعه نیافتگی در ایران است تصریح کرد: برای توانمند شدن بخش خصوصی اول باید قانون درست شود تا دولت نتواند اموال بخش خصوصی را به نفع خود مصادره کند.

پدرام سلطانی دراین نشست با تاکید بر این‌که نگاه اولی که به نظر ما را عقب نگه داشته این موضوع بوده است چرا ما همواره می‌گوییم رشد نکرده‌ایم، گفت:‌ما علت را در ریشه‌ها می‌جوییم ولی کشورهایی که رشد کرده اند به جای نگاه به عقب نگاهی رو به جلو داشته اند.

وی با اشاره به این‌که در حال حاضر متوسط نرخ رشد کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه پایین تر است اظهار کرد: کشورهایی که سریع تصمیم می گیرند انتخاب‌های محدودی داشته‌اند ما در سه دولت اخیر سه الگو عوض کردیم و همیشه از اول شروع کردیم.

وی گفت: در رشد باید نگاه به جلو با روش الگوسنجی از کشورهای پیشرفته داشته باشیم و در نهایت با اتخاذ الگوها و روش های آن الگوی مناسب با شرایط کشور را پیدا کنیم.