حجم مبادلات بازرگانی ایران با سایر کشورها تا ابتدای بهمن‌ماه سالجاری به رقم ۷۱ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار رسید که سهم صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران با احتساب میعانات گازی از این میزان ۳۳ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار بود.

گمرک ایران اعلام کرد: ایران هم‌اکنون با ۱۷۸ کشور دنیا روابط تجاری دارد و حجم مبادلات بازرگانی ایران با سایر کشورها تا ابتدای بهمن‌ماه سالجاری به رقم ۷۱ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار رسید که سهم صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران با احتساب میعانات گازی از این میزان ۳۳ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار بود.

صادرات غیرنفتی ایران در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۴۴۹ ردیف تعرفه‌ای انواع کالا را شامل می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده توانمندی‌ها و تنوع صادراتی جمهوری اسلامی ایران است.

گمرک ایران در گزارشی به بررسی صادرات گروه‌های مختلف کالایی و سهم هر یک از گروه‌های کالایی از کل صادرات غیرنفتی بدون احتساب صادرات میعانات گازی تا ابتدای بهمن‌ماه سال جاری پرداخته است:

صادرات حیوانات زنده و محصولات حیوانی

جمهوری اسلامی ایران موفق شد تا ابتدای بهمن‌ماه سالجاری به میزان ۷۱۷ میلیون و۸۶۳ هزار دلار انواع حیوانات زنده و محصولات حیوانی به سایر کشورها صادر کند. این بخش ۲ و هشت دهم از ارزش کل صادرات ایران به را خود اختصاص داده است.

محصولات نباتی

محصولات نباتی در بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در مدت یاد شده ۲ میلیارد و ۲۸۱ میلیون و ۶۲ هزار دلار برای میهن عزیزمان ارزآوری داشته است. محصولات نباتی ۹ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را در سالجاری به خود اختصاص داد.

صنایع غذایی

صادرات بخش صنایع غذایی جمهوری اسلامی ایران در سالجاری به یک میلیارد و ۶۶ میلیون و ۴۸۲ هزار دلار رسید. صنایع غذایی ایران ۴ و دو دهم کل صادرات غیرنفتی کشورمان را به خود اختصاص داده است.

محصولات معدنی

محصولات معدنی ایران در سالجاری موفق شد به میزان ۶ میلیارد و ۷۹۹ میلیون و ۷۳۴ هزار دلار ارزآوری برای کشور داشته باشد. محصولات معدنی هم‌اکنون ۲۷ درصد از کل صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است.

محصولات صنایع شیمیایی

صادرات محصولات صنایع شیمیایی تا ابتدای بهمن‌ماه سالجاری به رقم ۴میلیارد و ۹۸۸ میلیون و ۱۱۵ هزار دلار رسید. سهم این بخش از صنعت کشورمان از کل صادرات غیرنفتی در این مدت ۱۹ و هفت دهم درصد بود.

مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد

ارزآوری صنعت پلاستیک و اشیاء ساخته شده از این مواد در سالجاری به میزان ۳ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۱۹۹ هزار دلار بود. براساس بررسی بعمل آمده در مجموع ۱۴ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران به این صنعت اختصاص یافته است.

مواد نساجی و مصنوعات از این مواد

صادرات مواد نساجی و مصنوعات از این مواد در این مدت به ۸۲۶ میلیون و ۲۹۳ هزار دلار رسید. این بخش سهم ۳ و سه دهم درصی از کل صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است.

مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان و سرامیک

این بخش از صنعت کشورمان موفق شد به میزان ۸۵۴ میلیون و ۹۱ هزار دلار در سالجاری ارزآوری داشته باشد و ۳ و چهار دهم از کل صادرات غیرنفتی ایران را در سالجاری به خود اختصاص دهد.

فلزات معمولی و مصنوعات آنها

جمهوری اسلامی ایران تا ابتدای بهمن‌ماه سالجاری به میزان ۲ میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۱۷۹ هزاردلار انواع فلزات معمولی و مصنوعات آنها را صادر کرد. سهم این صنعت از ارزش کل صادرات ایران به میزان ۱۰ و ۶ دهم درصد است.

وسایط نقلیه زمینی، هوایی و آبی

میزان صادرات این بخش از صنعت ایران تا ابتدای بهمن‌ماه سالجاری به رقم ۳۲۷ میلیون و ۴۵۱ هزار دلار رسید و یک و سه دهم درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران به این صنعت اختصاص یافت.

ماشین‌آلات و ادوات مکانیکی، ادوات برقی و تلویزیون

این بخش از صنعت ایران در سالجاری موفق شد، ۶۷۵ میلیون و ۹۷۷ هزار دلار ارزآوری داشته باشد و در مجموع ۲ و هفت دهم از صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران را در سالجاری به خود اختصاص دهد.

این گزارش می‌افزاید: صادرات غیرنفتی ایران بدون احتساب میعانات گازی در این مدت ۲۵ میلیارد و ۲۶۷ میلیون و ۲۸۰ هزار دلار بوده است.

مهر