مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، وظیفه ذاتی سازمان را ایجاد زیرساختهای مناسب برای شهرکها و نواحی صنعتی عنوان کرد و گفت: طی سالهای گذشته منابع درآمدی کشور آنگونه که باید صرف تامین زیرساختها، رفع موانع سرمایه گذاری و تسهیل امور تولید نشده است.

سید ابریشمی خاطر نشان کرد: برای تکمیل زیرساختها و استقرار واحدهای صنعتی از تمام ظرفیتها و منابع موجود بهره خواهیم گرفت تا بستر لازم برای حضور سرمایه گذاران در شهرکها و نواحی صنعتی فراهم شود.

وی با بیان اینکه صنعتگران جزء سرمایه های ملی کشور به حساب می آیند افزود: از جمله مشکلات صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی عدم اجرای معافیتهای مالیاتی برای برخی از واحدهای صنعتی است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  با اشاره به شرایط سخت مالیاتی بعضی از واحدهای صنعتی تصریح کرد: برداشت ممیزی های مالیاتی به گونه ای است که به رغم ضوابط موجود برخی واحدهای صنعتی مشمول مالیات می شوند.

وی ضمن تشریح مشکلات صنعتگران و در خواستهای آنها تاکید کرد: با مطالعه دقیق مشکلات صنعتگران و رایزنی با دستگاههای ذی ربط و خدمات رسان در تلاش هستیم مشکلات تولید کنندگان را مرتفع کنیم.