وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی علی اصغر توفیق را به سمت معاون آموزش، پژوهش و فناوری این وزارتخانه منصوب کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده در متن حکم انتصابی آورده است: با توجه به نقش کلیدی آموزش، پژوهش و فناوری در توسعه زیرساخت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت و نیاز کشور به توسعه صنایع نوین انتظار دارد ضمن ایجاد انسجام و تمرکز در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطح وزارتخانه، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابعه اقدام کنید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت محورهای کاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری را توجه به آموزش‌های تخصصی مورد نیاز بخش صنعت، معدن و تجارت، توسعه تحقیقات کاربردی معطوف به حل مسائل بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و تجاری به‌منظور افزایش کیفیت، کاهش قیمت، توسعه بازار و کاهش وابستگی‌ها، زمینه‌سازی برای خلق فناوری نو و به‌کارگیری آنها در صنایع نوین نظیر نانو، زیست فناوری، بیو مواد، الکترونیک و مخابرات، فناوری اطلاعات و انرژی‌های تجدیدپذیر و… دانست.
وی کمک به تاسیس و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان؛ طراحی و اجرای مکانیزم‌های تشویقی و حمایتی برای تجار‌ی‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی مراکز پژوهشی و فناوری کشور را از دیگر محورهای کاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری برشمرد.