فرانسویهیات ۱۴۰ نفره تجار فرانسوی امروز برای انجام مذاکره با تجار بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، روانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می شود.

هیات ۱۴۰ نفره از کشور فرانسه که به منظور توسعه روابط اقتصادی با تجار و فعالان اقتصادی ایرانی وارد کشورمان می شوند، امروز در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حضور می یابند.

این هیات فرانسوی از بخش‌هایی همچون خودروسازی، معادن، صنایع مختلف و تجارت فرانسه روانه ایران شده اند.