تراز بازرگانی ماهانه ایران بالاخره مثبت شد و ماه گذشته صادرکنندگان ایرانی ۵ درصد بیشتر ازمجموع واردات، انواع کالا به سایر کشورها صادر کردند. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، مجموع صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران در دی‌ماه به ۴میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار رسید و در همان ماه ۴ میلیارد و ۳۳۰میلیون دلار انواع کالا به کشور وارد شد که این ارقام نشان می‌دهد ایران به میزان ۲۱۷ میلیون دلار بیشتر ازمجموع واردات خود،انواع کالا صادر کرده است.
همچنین بر اساس گزارش‌های رسیده از گمرکات سراسر کشور، بهبود نسبی در اوضاع عملکرد تجارت خارجی کشورمان همچنان ادامه دارد و رقم ۸ میلیارد و ۸۷۷ میلیون دلاربرای کل صادرات غیر نفتی و واردات کشورمان در دی‌ماه ثبت شد.