علی اکبر فرازی به عنوان معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منصوب شد. به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، علی اکبر فرازی که پیش از این سفیر ایران در کشورهای رومانی، مجارستان و قبرس، مشاور معاونت آسیا اقیانوسیه و مسوول سیاسی ستاد افغانستان در وزارت امورخارجه، دبیر شورای روابط فرهنگی وزارت امورخارجه و مشاور وزیر نیرو بوده است، از سوی غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور به سمت معاون امور بین‌الملل اتاق ایران انتخاب شد.