بنابر اعلام سایت ثبتارش، تعهد ارزی از واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از طریق روش حواله رفع شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص رفع تعهد ارزی از واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای از طریق روش حواله، به اطلاع می‌رساند علاوه بر مدت ۶‌ماهه اشاره شده جهت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا، براساس مقررات ارزی بانک‌های عامل می‌توانند بنابر صلاحدید نسبت به افزایش مهلت مذکور اقدام کنند. ضمن آنکه این بانک نیز آمادگی دارد تا در صورت دریافت درخواست متقاضیان از طریق بانک عامل مربوطه، مراتب را به صورت موردی و با نظر مساعد بررسی و اقدام لازم به عمل آورد. با عنایت به ماهیت روش حواله و ریسک‌های مرتبط با آن شامل پرداخت وجه و عدم واردات کالا به کشور، این بانک بر بهره‌گیری از سایر روش‌های پرداخت از جمله اعتبار اسنادی و ثبت برات اسنادی در جهت واردات کالا بالاخص موارد مدنظر که عمدتا علاوه بر قیمت بالا، نیازمند دوره ساخت هستند، توصیه و تاکید دارد.

رفع تعهد ارزی کالاهای سرمایه‌ای از طریق حواله