ظریفهمزمان با برپایی سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ترکمنستان، یک هیأت بلند پایه تجاری متشکل از ۹۰ نماینده از بخش خصوصی کشورمان جهت شرکت در همایش یک روزه توسعه همکاری های تجاری ایران و ترکمنستان، در عشق آباد حضور به هم رساندند.

در این همایش که با حضور دکتر ظریف وزیر امور خارجه ایران و برخی از مقامات هر دو کشور برگزار شد بر تحکیم روابط تجاری بین دو کشور با وجود مرزهای مشترک آبی و خاکی- فرهنگ، تاریخ، مشاهیر و واژگان مشترک- خط ریلی موجود و زیر ساخت های مناسب، اشاره شد. همچنین سخنرانان به تسهیل در صدور روادید از سوی طرف ترکمنی، برقراری پرواز مشترک بین دو کشور، تشکیل اتاق مشترک بازرگانی، حضور فعال تر شرکت های ایرانی در اجرای پروژه های فنی و مهندسی ترکمنستان و اهمیت کریدور ۴ جانبه عمان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان تأکید نمودند.
در ادامه سفر نشست های جداگانه ای در محل سفارت ایران در عشق آباد ما بین عاملین اقتصادی کشورمان با وزیر امور خارجه ایران و سفیر ایران برگزار و مسائل و مشکلات موجود، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی بین دو کشور در قالب پنج کمیته شامل همکاریهای بازرگانی و اقتصادی- انرژی، سوخت و تهاتر – کشاورزی و اقتصاد آب – حمل و نقل و ارتباطات- فرهنگ، ارتباطات مردمی و علوم تشکیل و جمع بندی موارد با عناوین توسعه همکاری‌های بازرگانی و تجاری، ترانزیت و حمل و نقل، انرژی، کشاورزی و فرهنگ در ۴۸ بند به امضاء مقامات هر دو کشور رسانده شد. از موارد درج شده در بخش بازرگانیِ سند می توان به اعزام و پذیرش هیأت های تجاری، شرکت در نمایشگاه های یکدیگر، رفع خلاء اطلاعاتی موجود اشاره کرد.