معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در شهرک های صنعتی کشور سرمایه گذاری می شود.

سید محمد علی سید ابریشمی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: سرمایه گذاری در شرکت های صنعتی موجب توسعه، ایجاد اشتغال و شکوفایی اقتصاد خواهد شد.وی با بیان اینکه ۷۱۲ شرکت صنعتی فعال در کشور فعالیت دارند، اظهار کرد: حمایت از این شرکت ها برای افزایش تولید و کمک به اقتصاد کشور ضروری است.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور عنوان کرد: اولویت این سازمان تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی به بهره برداری رسیده که از امکانات کمی برخوردارند است.

سید ابریشمی ابرازداشت: بسیاری از شهرک های صنعتی احداث شده در مناطق مختلف کشور متناسب با ظرفیت آنها ساخته نشده است.