شافعیرئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از استقبال بخش خصوصی از کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی خبر داد و گفت: از مدتها قبل اعضای اتاق بازرگانی حرکت خودجوشی را برای انصراف از دریافت یارانه نقدی آغاز کرده اند.

غلامحسین شافعی در نشست خبری با خبرنگاران از انصراف برخی اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از دریافت یارانه نقدی خبر داد و گفت: این موضوع در گذشته در اتاق بازرگانی مطرح شده و برخی اتاق ها نیز به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف داده اند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: حتی تشکل های استانی نیز در کنار تشکل های ملی موضوع انصراف از یارانه نقدی را با اعضای خود مطرح کرده اند البته درخواستشان این است که اگر از دریافت یارانه نقدی انصراف می دهند، سهم بخش تولید در مقابل از دریافت یارانه فاز دوم بیشتر شود.

وی تصریح کرد: برخی اشکالات در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها وجود دارد که آنها را مورد بررسی قرار داده ایم و امیدواریم در فاز دوم متحمل خسارت فاز اول نشویم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی از دولت خواست تا تولید را مقدم بر مصرف بداند و اظهار داشت: گلایه بخش تولید از سهم خود در فاز اول همچنان مطرح است و باید دولت در فاز دوم سهم بخش تولید را به صورت عملی بپردازد.

شافعی همچنین سیاست ارائه سبد کالا را یک موضوع مقطعی دانست و اظهار داشت: این تدبیر تا حدودی می تواند مشکلات را حل کند اما به نظر می رسد دولت به جای اقدامات اعانه ای، باید به سمت توانمندسازی مردم در انجام فعالیت های اقتصادی و ایجاد اشتغال برود.

به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، با لغو برخی تحریم های بین المللی، نقل و انتقال پول گشایش داشته است و در بخش هایی همچون حمل و نقل، کشتیرانی، بیمه و بانک نیز باید فعالیت بیشتری صورت گیرد اما مطمئنا با اتخاذ سیاست هایی که از سوی مذاکره کنندگان در دست انجام است مبادلات اقتصادی افزایش خواهد یافت.