نرخ تورم ماهانه در سومین ماه پیاپی به روند هرچند اندک اما کاهشی خود ادامه داد و به ۳۵ درصد در دی ماه رسید.

 به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج به نقل از ایسنا  شاخص کل قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در دی ماه سال جاری با افزایش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۷۸.۴ افزایش یافت.

این در حالی است که افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش نسبت به آذر ماه از ۲۸.۸ درصد به ۲۷.۵ درصد رسیده است.

همچنین نرخ تورم شهری یا همان درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۵ درصد اعلام شده که بیانگر کاهش نیم درصدی نرخ تورم از آذر ماه به دی ماه است.

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران شاخص گروه عمده “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” در این ماه با افزایش ۱.۹ درصدی به ۲۲۰.۱ رشد یافت.

این درحالی است که شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در دی ماه با رشد دو درصدی نسبت به ماه قبل به ۲۱۸ افزایش یافته است.

اما تورم نقطه به نقطه در گروه خوراکی‌ها به ۳۸.۷ درصد و نرخ تورم ماهانه به ۴۸.۹ درصد رسید.

همچنین شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳۸.۲ درصدی و تغییر این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری کاهش یافته است.

بنابر این گزارش شاخص گروه عمده کالاهای “غیر خوراکی و خدمات” در دی ماه ۹۲ با ۰.۹ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۱۶۴ رسید.

بر این اساس میزان افزایش شاخص گروه کالاهای عمده غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳.۱ درصد و نرخ تورم ماهانه ۲۹.۱ درصد است که نسبت به تورم آذر ماه کاهش نشان می‌دهد.