ارزش صادرات غیرنفتی در پایان ۱۰ ماه نخست سال جاری، ۳۳ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با کاهش ۵۵/۲ درصدی در ارزش دلاری و کاهش ۳۳/۱۵درصدی در وزن همراه بوده است. همچنین ارزش واردات نیز ۳۷میلیارد و ۵۹۶میلیون دلار اعلام شده که ۶۵/۱۴درصد کاهش داشته است. مهم‌ترین کشورهای عمده طرف معامله در صادرات ایران در این مدت بر اساس ارزش چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افعانستان به ترتیب با سهم ارزشی ۳۷/۲۳، ۹۶/۱۸، ۵۷/۱۱، ۴۲/۸ و ۸ درصد بوده‌اند. کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران نیز در این مدت به‌ترتیب امارات، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده‌اند.
کارنامه تجارت خارجی ۱۰ماهه نخست سال جاری اعلام شد
اختلاف بیش از ۳میلیارد دلاری واردات و صادرات

صادرات ۳۳ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار؛ واردات ۳۷میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار برای واردات هر تن کالا باید ۷۶/۳ تن کالا صادر شود

هما کبیری- گزارش آمار ۱۰ ماهه تجارت خارجی کشور حکایت از آن دارد که بار دیگر واردات از صادرات پیشی گرفته و با توجه به باقی بودن تنها دو ماه به پایان سال، به نظر می‌رسد اهداف صادراتی محقق نشود.
بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، ارزش صادرات غیرنفتی در پایان ۱۰ ماه نخست سال جاری ۳۳ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با کاهش ۵۵/۲ درصدی در ارزش دلاری و کاهش ۳۳/۱۵درصدی در وزن همراه بوده است. همچنین ارزش واردات نیز ۳۷میلیارد و ۵۹۶میلیون دلار اعلام شده که ۶۵/۱۴درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که وزن صادرات در ۱۰ماه نخست سال جاری ۷۵میلیون و ۵۱۰هزار تن اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۳۳/۱۵درصد افزایش همراه بوده و وزن واردات نیز ۲۵میلیون و ۶۰۸هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۹/۲۱درصدی را در پی داشته است.
این موضوع حاکی از آن است که بار دیگر واردات از صادرات پیشی گرفته و این بار واردات گوی سبقت ۳ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلاری را از صادرات ربوده است. به این ترتیب ارزش صادرات کالا در دی ماه معادل ۴میلیارد و ۵۴۷میلیون دلار و ارزش واردات ۴میلیارد و ۳۳۰میلیون دلار بوده است.
آخرین وضعیت صادرات
مهم‌ترین اقلام صادرات در ۱۰ ماه نخست سال جاری شامل سنگ‌آهن هماتیت‌ دانه‌بندی به ارزش ۱۱۰۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳۷/۴ درصد، پروپان مایع‌شده به ارزش ۹۷۳میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۵/۳ درصد و اوره به ارزش ۹۰۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵۹/۳درصد بوده است. بر این اساس، میعانات گازی با وزن ۱۰ میلیون و ۷۹۱ هزار تن و ارزش ۸میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش ۹۵/۲۸درصد از نظر وزن و ۷۵/۹ درصد از نظر ارزش همراه بوده است. همچنین محصولات پتروشیمی با وزن ۱۲ میلیون و ۵۰۵ هزار تن و ارزش ۹ میلیارد و ۱۹میلیون دلار با کاهش ۷۰/۴ درصدی در وزن و ۱۹/۱ درصدی در ارزش همراه بوده است.
مهم‌ترین کشورهای عمده طرف معامله در صادرات ایران در این مدت بر اساس ارزش چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افعانستان به ترتیب با سهم ارزشی ۳۷/۲۳، ۹۶/۱۸، ۵۷/۱۱، ۴۲/۸ و ۸ درصد بوده‌اند.
میزان صادرات ایران به چین ۵ میلیارد و ۹۰۵میلیون دلار، به عراق ۴ میلیارد و ۷۹۰میلیون دلار، به امارات ۲ میلیارد و ۹۲۳میلیون دلار، به هند ۲ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار و به افغانستان ۲میلیارد و ۲۲ میلیون دلار بوده است.
در این مدت، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۳۹۰ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۲/۱۷ درصدی را در پی داشته است.
آخرین وضعیت واردات
براساس گزارش ۱۰‌ماه نخست سال جاری گمرک، ۲۵ میلیون و ۶۰۸ هزار تن کالا به ‌ارزش ۳۷میلیارد و ۵۹۶میلیون دلار وارد کشور شده که این میزان از لحاظ وزنی ۳۹/۲۱ درصد و از لحاظ ارزش دلاری، ۶۵/۱۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
اقلام عمده وارداتی در این مدت شامل برنج به‌ ارزش یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۳/۵ درصد، کنجاله به ‌ارزش یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸۴/۳ درصد، ذرت به ‌ارزش یک میلیارد و ۱۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۷/۲ درصد، گندم به‌ ارزش یک میلیارد و ۱۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶۹/۲ درصد، وسایل نقلیه با موتور پیستونی درون‌سوز با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتی‌مترمکعب به‌ارزش ۹۱۷میلیون دلار و سهم ارزشی ۴۴/۲ درصد بوده
است.
همچنین در دی‌ماه سال جاری بالغ بر ۱/۴۰هزار تن دارو به ارزش ۱۷۵ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که این ارقام در مقایسه با آذر ماه، کاهش ۴۳/۱۴درصدی در وزن و افزایش ۷۱/۱۲ درصدی در ارزش دلاری را نشان می‌دهد.
میزان واردات این کالا در آذرماه سال جاری حدود ۶۳/۱هزار تن و به ارزش ۱۵۵میلیون دلار بوده است. لازم به ذکر است سهم دارو در دی ماه، از کل واردات از نظر وزنی ۰۴/۰ درصد و از نظر ارزشی ۱۳/۴درصد بوده است.
کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در این مدت به‌ترتیب امارات، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه بوده‌اند.
در این مدت ۷میلیارد و ۹۸۵میلیون دلار کالا از امارات متحده عربی، ۷میلیارد و ۳۵۶میلیون دلار از چین، ۳میلیارد و ۲۹۸میلیون دلاراز هند، ۳میلیارد و ۴۸میلیون دلار از جمهوری کره و ۲میلیارد و ۹۰۱میلیون دلار کالا از ترکیه وارد کشور شده است.
بر این اساس در این مدت واردات کالا از امارات متحده عربی از نظر وزنی ۴۷/۲۲ و از نظر ارزشی ۹۴/۸درصد همراه بوده است. اما واردات کالا از چین ۸۷/۱۷درصد از نظر وزنی و ۲۲/۱۰درصد از نظر ارزش دلاری افزایش یافته است.
واردات کالا از هند نیز با افزایش ۴۸/۱۴۸درصدی در وزن و ۳۳/۱۲۳درصدی در ارزش دلاری همراه بوده است. واردات از کره‌جنوبی نیز کاهش ۳۷/۲۵درصدی در وزن و کاهش ۳۴/۲۳درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده و واردات از ترکیه نیز با افزایش ۲۸/۱درصدی در وزن و کاهش ۷۴/۲۵درصدی در ارزش دلاری همراه بوده است.
به این ترتیب سهم ارزشی امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره و ترکیه از کل واردات ایران به ترتیب، ۲۴/۲۱، ۵۷/۱۹، ۷۷/۸، ۱۱/۸ و ۷۲/۷درصد است و سایر کشورها نیز سهم ۶۰/۳۴درصدی در واردات را به خود اختصاص داده‌اند. در این مدت متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۴۶۸ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵۸/۸ درصدی در ارزش دلاری داشته است. یعنی برای واردات هر تن کالا باید ۷۶/۳ تن کالا صادر شود.