رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به دو درخواست بخش خصوصی از دولت و مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: تولید باید بر مصرف مقدم باشد، ضمن اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی نیز باید تدریجی صورت گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج غلامحسین شافعی در گفتگو با مهر در خصوص پیشنهادات بخش خصوصی به دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: نمایندگان اتاق تعامل خوبی را در تدوین تبصره قانون بودجه برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها داشته است و در بسیاری از محافل تصمیم گیری در این زمینه نیز حضور داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در مورد مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، دو موضوع مورد استدعای فعالان اقتصادی است که امیدواریم از سوی دولت و مجلس به آن توجه شود، اول آنکه در تصمیم برای توزیع منابع درآمدی حاصل از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، تولید بر مصرف مقدم باشد؛ چراکه اگر مشکل تولید حل شود، مشکل مصرف نیز به تبع آن حل خواهد شد؛ بنابراین سهم تولید از درآمدهای حاصل از این فاز، باید بیشتر از مصرف کنندگان باشد.

وی تصریح کرد: استدعای دوم این است که هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی در این مرحله، برای بخش تولید به صورت تدریجی صورت گیرد تا تولید خود را با آن وفق دهد و مجدد دچار رکود نشود؛ بنابراین افزایش قیمت باید در فاصله معینی صورت گیرد تا تولید خود را با آن هماهنگ کند.

شافعی با بیان اینکه بخش خصوصی همچنان خود را در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، طلبکار از دولت می داند، تاکید کرد: عدم پرداخت سهم تولید از منابع درآمدی فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، همچنان مورد مطالبه فعالان اقتصادی بخش تولید است که امیدواریم در این مرحله به آن توجه شود.