تازه‌ترین آمار گمرک ایران حاکی از آن است که سطح تجارت غیرنفتی ایران و انگلستان در ماه‌های گذشته روندی خلاف سطح روابط سیاسی دو کشور داشته، به طوری که واردات و صادرات بین دو کشور در ۹ ماهه امسال رشدهای سه تا چهار رقمی را نیز تجربه کرده است. براین اساس در ۹ ماهه ۱۳۹۲ انگلستان دهمین کشور عمده صادرکننده کالا به ایران بود. واردات ایران از این کشور در این مدت از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب  ۷۰/۴۴۷ و ۵۲/۲۶۲درصد افزایش یافت. در ۹ ماهه امسال ایران بیش از ۲/۱میلیون تن انواع کالا به ارزش تقریبی ۲/۵۹۱میلیون دلار از انگلستان وارد کرد. سهم انگلستان از کل واردات کشور در این مدت نیز از نظر وزنی به  ۴۵/۵درصد و از نظر ارزشی به  ۷۸/۱درصد رسید.