20121205074125_IMG_0625

اولین جلسه کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج روز سه شنبه ۱۴/۹/۹۱  با حضور فعالین اقتصادی بخش خصوصی استان با هدف آشنایی با وظایف و شرح خدمات کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و بحث و بررسی درخصوص مشکلات صادرکنندگان و ارائه پیشنهادات و راهکارها دراین زمینه درمحل جلسات اتاق بازرگانی یاسوج برگزارشد.

عبدالحسین تقویان رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی یاسوج هدف از تشکیل جلسه را معرفی کمیسیون تجارت اتاق و بررسی و پیگیری مشکلات صادرکنندگان استان عنوان کرد و بیان داشت: امید است کمیسیون تجارت بتواند درجهت رفع این مشکلات از طریق تعامل و رایزنی با مقامات دولتی اقدامات شایسته ای انجام دهد.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج دراین جلسه عنوان کرد:  تجارت ما دستخوش بخشنامه های یک شبه ای است که صدمات جبران ناپذیری به این حوزه وارد کرده است.

کیانی پور گفت : مشکلاتی در ارتباط با ارائه ارز وصول شده از خارج توسط صادرکنندگان به اتاق مبادله ارزی بوجود آمده است که لزوم حل این مشکلات توسط دولت و مسئولین امر به شدت حس می شود.

کیانی افزود: شرایط ویژه ای با توجه به نوسانات نرخ ارز بوجود آمده است که با همه مشکلاتش، توفیقی اجباری برای تولیدکنندگان محصولات صادراتی بوده است که تا به امروز می توانستیم از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم ولی متاسفانه مسائل فعلی کشور در بخش های مختلف باعث فرصت سوزی دراین زمینه شده است.

شجاعی معاونت بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان درادامه جلسه گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از فعالیت بخش خصوصی استان گلایه دارد. چرا که بخش خصوصی رغبتی برای پیگیری مسائل  ومشکلات خود ندارد و میلی به تعامل با سازمانهای دولتی ندارند.

وی گفت : سازمان صنعت، معدت و تجارت آسیب شناسی جامعی را دررابطه با مشکلات صادرات استان انجام داده است که انتظار میرود با توجه به این آسیب شناسی و رفع مشکلات این بخش راه برای صادرات استان هموار گردد.

ایشان افزود: ابهاماتی دررابطه با بخشنامه های محصولات صادراتی و وارداتی وجود دارد که انتظارمی رود این ابهامات برطرف شوند.

شجاعی ابراز کرد: درکشور خبر رسانی و اطلاع رسانی همگون وجود ندارد وبعضی خبرهای منعکس شده با محتویات بخشنامه ها متفاوت است و ادبیات شفافی در تجارت کشور وجود ندارد .

در این جلسه مدیر کل گمرک استان گفت: در راستای بسته حمایتی دولت از بخش خصوصی، این اداره آماده خدمات رسانی به کلیه واحدهای تولیدی صادراتی در هر موقع از شبانه روز و در هر موقعیت جغرافیایی استان می باشد.

بهنام احمدی عنوان کرد: مشکلاتی را واحدهای صادراتی به این اداره اطلاع داده اند که درجهت رفع آنها اقداماتی انجام گرفته است و اداره تابعه آماده هر گونه همکاری و خدمات رسانی به دیگر واحدهای تولیدی، صادراتی استان می باشد .

در این جلسه صادرکنندگان استان مشکلات خود را در قالب بحث و بررسی بیان کردند که از اصلی ترین مشکلاتی که دراین جلسه عنوان شد میتوان به: مشکلات تامین مواد اولیه وارداتی، ضعیف بودن زیرساخت های صادرات استان، هماهنگ نبودن و عدم موثر بودن دستگاههای دولتی در مقوله صادرات، نبود نگاه صادراتی مسئولین به بخش تولید دراستان، نبود شرایط و امکانات ترانزیت و حمل و نقل مناسب در استان، عدم بررسی کارشناسی در صدور بخشنامه های تجاری بازرگانی، عدم سیاستگزاری جامع، شفاف و برنامه ریزی شده در مسائل مربوط به ارز و سردرگمی صادرکنندگان دراین مقوله، کمبود سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، صادراتی و عدم حمایت مالی اعتباری دولت جهت بهسازی و توسعه این واحدها و عدم مشوق های صادراتی اشاره کرد.