به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج مهندس سهراب بنام به عنوان مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان منصوب شد.

مهندس بنام از نیروهای اصلاح طلب استان است که  مسئولیت نوسازی مدارس استان مرکزی را در دوره اصلاحات عهده دار بود.

پیش از این جمالیان عهده دار این مسئولیت بود. جمالیان با تایید این خبر ضمن آرزوی موفقیت برای مهندس بنام از رسانه ها وهمکارانش در شرکت شهرکهای صنعتی استان و  صنعت گران وپیمانکاران تقدیر وتشکرکرد. مهندس بنام پیش از این در دفتر فنی استانداری استان کهگیلویه وبویر احمد مشغول به فعالیت بوده است.