معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام اینکه ویزا کارت و مستر کارت‌ها در ایران صادر نمی‌شود و برخی بانک‌های خارجی آن را صادر می‌کنند، گفت: به‌دلیل صدور این‌ کارت‌ها در خارج از کشور، نیازی به مجوز بانک ندارند.

حمید تهرانفر در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در مورد صدور ویزا کارت و مستر کارت در بازار توسط برخی شرکت‌ها گفت: این کارت‌ها در ایران صادر نمی‌شود و این ویزا کارت‌ها توسط برخی از بانک‌های خارجی صادر می‌شود.
  معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌ها و افراد برای این ویزا کارت‌ها در ایران بازاریابی می‌کنند تا برای آن مشتری پیدا کنند، افزود: این کارت‌ها در ایران صادر نمی‌شود؛ بنابراین نیازی به مجوز بانک مرکزی ندارند.