دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی تکنولوژی‌های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در شهر اصفهان با حضور شرکت‌های تولیدی صنعتی و نهادهای تحقیقاتی دانشگاهی داخلی و خارجی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان آغاز به‌کار کرد. در این نمایشگاه بیش از یکصد و پنجاه شرکت داخلی و خارجی از ایران و هشت کشور خارجی، نوین‌ترین و جدیدترین صنایع، تولیدات، تجهیزات و خدمات مختلف حوزه کشاورزی را ارائه می‌کنند. قرار است بازدیدکنندگان خارجی در قالب ۱۲ هیات تجاری بازرگانی و همچنین به‌صورت انفرادی در این نمایشگاه حضور یابند و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف آن، با تولیدکنندگان حوزه کشاورزی ایران وارد مذاکره تجاری شوند.