«هر که آمد به جهان نقش زوالی دارد»

همکار محترم جناب آقای عبدالهادی اسلام زاده

   بی گمان درگذشت پسر دایی بزرگوارتان گرد غم برچهره تان پاشیده است. رسم روزگار است که بارها و بارها همه را به چنین آزمونهای سختی می آزماید، این فقدان بزرگ را صمیمانه تسلیت گفته و سربلندی و شکیباییتان را در این کارزار از ایزد منان خواستاریم.

روابط عمومی اتاق بازرگانی,صنایع,معادن و کشاورزی یاسوج