ذدوذدوذدو

ذدوذدوذدو

جلسه کمیسیون گردشگری اتاق بارگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج با حضور اعضا درسالن جلسات این اتاق درتاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ برگزارشد. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق یاسوج به عنوان اهتمام جدی این کمیسیون درسال جدید برای پیگیری مسائل و مباحث مربوط به گردشگری دربخش خصوصی بیان داشت: این کمیسیون از طریق توان کارشناسی اتاق و کمک گرفتن ازمشاوران مجرب خارج از مجموعه اتاق سعی در ایفای نقش موثر و معنادار جهت رونق صنعت گردشگری استان را دارد. خداکرم جهانی افزود: گردشگری استان بدون ورود بخش خصوصی و سرمایه گزاری های خارج از استان شاهد شکوفایی و پیشرفت نخواهد بود. وی گفت: متاسفانه نگاه مسئولین به بخش گردشگری نگاهی اصولی و دراز نیست. درادامه جلسه کمیسیون گردشگری، اعضای کمیسیون با طرح پیشنهادات خود درخصوص تهیه استراتژی و اهداف کمیسیون درسال ۹۲، اظهار نظر کردند. درپایان جلسه مصوب گردید اهداف، برنامه ها و استراترژی کمیسیون گردشگری به صورت مفصل و مدون جهت اجرا درسه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای ارائه درجلسه بعدی کمیسیون آماده و تنظیم شود.