مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شورای مشترک ایران و عمان ساعت ۱۰ صبح ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۲ در محل سالن همایش‌های طبقه هشتم اتاق ایران به نشانی خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی (فرصت ) شماره ۱۷۵ برگزار می‌گردد.

علاقه مندان به عضویت و شرکت در جلسه مجمع مذکور می توانند با دبیرخانه این شورا با شماره تلفن۷۰-۲۶۲۰۰۰۶۵ تماس حاصل کنند.
۱- گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش بازرس در مورد صورتهای مالی سال ۱۳۹۱و تصویب آن
۲- انتخاب اعضای هیات مدیره اصلی و علی البدل به مدت ۲ سال
۳- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل برای مدت یکسال
۴- تعیین میزان حق عضویت سال ۱۳۹۲
۵- تعیین حسابرس رسمی و قانونی
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
۱- پیشنهاد تبدیل شورای بازرگانان ایران و عمان به اتاق بازرگانی ایران و عمان
۲- اصلاح و تغییر اساسنامه بر اساس اساسنامه تیپ اتاق بازرگانی ایران
ضمناً آن دسته از اعضا با دارا بودن شرایط نامزدی ذیل که به عنوان کاندید هیات مدیره یا بازرس قصد شرکت در انتخابات را دارند می توانند درخواست خود را حداکثر تا تاریخ پنجم بهمن ماه ۹۲ به آدرس تهران ، بلوار اسفندیار ، پلاک ۵۷ تحویل نموده و یا حداکثر تا تاریخ یکم بهمن ماه ۹۲ با پست سفارشی به آدرس مذکور ارسال نمایند . ارائه رسید فوق الذکر در جلسه الزامی بوده و به درخواستهای ناقص و یا ارسالی بعد از تاریخ های فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد .
شرایط کاندیدای انتخاب هیات مدیره :
۱- تکمیل پرونده عضویت شورا و پرداخت حق عضویت سال ۱۳۹۲
۲- داشتن کارت عضویت اتاق بازرگانی برای اشخاص حقیقی
۳- نماینده اشخاص حقوقی علاوه بر داشتن کارت عضویت اتاق بازرگانی بایستی مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت خود باشد .
۴- سایر شرایط مطابق با مقاد اساسنامه تیپ اتاق بازرگانی ایران
تبصره : داوطلبان عضویت در انتخابات هیات مدیره باید شخصاً در جلسه مجمع حضور یابند .