اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی ایران در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ هیأتی تجاری به کشور بلژیک اعزام می نماید.

به گزارش روابط عمومی اتاق یاسوج به نقل از اتاق ایران، طبق هماهنگی های به عمل آمده، اتاق ایران درنظر دارد در نیمه اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ هیأتی تجاری را به بلژیک اعزام نماید.
بدینوسیله از شرکتهای علاقه مند به همکاری تجاری با منطقه شمال اروپا و کشور بلژیک، دعوت می شود از طریق ارسال اطلاعات خود شامل نام شرکت، نام مدیرعامل، زمینه فعالیت، تلفن، فکس و وب سایت، به آدرس ایمیل a.simard@iccim.ir آمادگی خود را در اسرع وقت اعلام کنند.